WIRTUALNE ZWIEDZANIE DZIEDZIŃCA

Przejazd bramny

Drugą panoramę wykonano w przejeździe bramnym. Do zamku prowadziły dawniej trzy bramy. Pierwsza to brama z przedbramiem. Druga to istniejąca do dziś brama kamienna. Trzecia brama stanowiła wyjście na dziedziniec. Z pierwotnych urządzeń bramy nie zachowały się do dnia dzisiejszego żadne ślady. W przejeździe bramnym znajdował się ozdobny fryz, wspomniany w opisie trasy głównej. Gotycki fryz został zdemontowany i zaginął w latach sześćdziesiątych XX wieku. Nie został odnaleziony do dziś.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020 oraz TS/11/2021

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020 oraz TS/11/2021