Zamek Szymbark | Fundacja
Zamek Szymbark | Fundacja
Zamek Szymbark | Fundacja

Fundacja Zamek Szymbark

Szymbark 10a, 14-200 Iława

NIP : 7441823243 •  REGON: 384870249

Adres do korespondencji:
Prądzyńskiego 12/14, 01-222 Warszawa

Fundacja Zamek Szymbark propaguje wiedzę o historii oraz kulturze regionu, ze szczególnym uwzględnieniem dziejów Zamku i jego dziedzictwa historycznego oraz dąży do ustanowienia na Zamku centrum historyczno-kulturalno-turystycznego. Jeżeli zechcenie Państwo wesprzeć nasze działania, możecie zrobić to wpłacając darowiznę na konto Fundacji: 

PKO BP S.A. 96 1020 1185 0000 4602 0312 3494 PLN z dopiskiem „na cele statutowe”

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020 oraz TS/11/2021

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020 oraz TS/11/2021