Grafika przedstawia zarys jeziora szymbarskiego z oznaczeniem zamku przy jego południowym brzegu oraz jeziora ząbrowskiego ze wskazaniem położenia cmentarza przy północno wschodnim brzegu.

TRASA: ZAMEK-CMENTARZ

Z zamkiem w Szymbarku nierozerwalnie związany jest rodowy cmentarz rodziny von Finckenstein. Cmentarz znajduje się na naturalnym wzgórzu w niedużym kompleksie leśnym, nad Jeziorem Ząbrowskim, około 1 km. od zamku.

Fotografia współczesna cmentarza rodzinnego rodziny von Finkenstein, dawnych właścicieli zamku. Fotografia przedstawia ogrodzony cmentarz rodzinny. Po prawej stronie znajduje się odnowiony piaskowy sześcian na nieco szerszym postumencie. To bryła nagrobka. Przed nim z kamieni ułożono kształt symbolizujący powierzchnię grobu przed jego dewastacją. Po lewej stronie fotografii znajduje się prosty, drewniany krzyż z figurą Jezusa i tablicą informującą o poświęceniu tego miejsca pamięci rodziny von Finkenstein. Cmentarz ulokowany jest w lesie, porasta go trawa.

Najszybciej dotrzeć tam można alejami prowadzącymi przez stary park. Rozpoczynając wędrówkę pod murami zamku, należy skierować się na zachód, w stronę starego parku. Po pokonaniu mostku na Osie i dojściu do pola uprawnego, należy skręcić w prawo. Stara parkowa aleja poprowadzi nas do asfaltowej drogi, prowadzącej do Ząbrowa.

Idąc lewą stroną asfaltowej drogi, po pokonaniu ok. 200 m., przechodzimy na jej drugą stronę i wchodzimy w leśną ścieżkę, odchodzącą w kierunku południowym. Po przejściu kolejnych 200 m. ścieżka rozejdzie się w dwie strony. Niezależnie od tego, którą wybierzemy, dojdziemy do dróżki, która doprowadzi nas wprost na szczyt wzniesienia. Odpowiednią dróżkę pomoże nam odnaleźć tabliczka informacyjna, która wskazuje spacerowiczom drogę na  na teren cmentarza rodowego szymbarskiej linii von Finckensteinów.

Grafika przedstawia zarys jeziora szymbarskiego z oznaczeniem zamku przy jego południowym brzegu oraz jeziora ząbrowskiego ze wskazaniem położenia cmentarza przy północno wschodnim brzegu.

Na cmentarzu spoczywa czterech w linii prostej Konradów Finck von Finckenstein oraz Getruda i Agnes – matka i córka Finckensteinów. Leśny cmentarz zachowany jest w dobrym stanie. Opiekują się nim mieszkańcy Szymbarka i Ząbrowa.

Po drugiej stronie jeziora znajduje się kompleks leśny, oznaczony na starych mapach jako „Tiergarten”. Las ten pełnił dawniej funkcje parkowe. Do dnia dzisiejszego zachowały się tam zarysy starannie rozplanowanych szerokich alei spacerowych. Aby dojść do lasu, należy iść drogą asfaltową w stronę Szymbarka i po pokonaniu mostu na Osie, skręcić w lewo w pierwszą polną drogę, pomiędzy lasem a polem uprawnym.

Zdjęcie współczesne, wykonane na częściowo odrestaurowanym cmentarzu rodziny von Finkenstein. Przedstawia 3 bryły nagrobkowe rodziny von Finkenstein. Bryły nagrobkowe mają kształt sześcianów ustawionych na niskim, nieco szerszym postumencie. Przed każdą bryłą znajduje się prostokątny zarys płyt nagrobnych, wykonany z betonowych elementów o przekroju trapezu. Przed środkową mogiłą, w obrębie zarysu płyty nagrobnej stoi jasny znicz. Za nagrobkami znajduje się prowizoryczne, drewniane ogrodzenie cmentarza, które zbudowane jest z drewnianych belek. Cmentarz otacza las.

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020 oraz TS/11/2021

Zadanie publiczne jest współfinansowane ze środków Samorządu
Województwa Warmińsko-Mazurskiego na podstawie umowy T/5/2020 oraz TS/11/2021